Adio, amnistie. Marea manipulare a PSD cu protocoalele, desfiintata de Danilet. Judecatorul prezinta baza legala pentru semnarea protocoalelor intre institutii

news

Cristi Danilet, pensionare, CSM, decizie

Judecatorul Cristi Danilet prezinta pe blogul sau numeroase prevederi legale care permit institutiilor din Romania sa incheie protocoale de colaborare intre ele. Subiectul protocoalelor este folosit intens de propaganda PSD-ALDE pentru a solicita ordonanta de amnistie si gratiere.

„Ni s-a zis ca practica protocoalelor e nelegala. Ei bine, nu e deloc asa: am facut o trecere in revista a legislatiei din Romania si am descoperit ca sunt legi, hotarari de guvern si ordine de ministri care constituie temeiul incheierii unor astfel de protocoale intre institutii si alte institutii, organizatii, servicii de informatii”, a scris Danilet pe Facebook:

Iata prevederile legale acer fac posibila incheierea de protocoale intre diferite institutii ale statului roman:

HG 502/2018 privind organizarea si functionarea Oficiului National pentru Achizitii Centralizate Art.2 alin. (2) In vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin, ONAC poate incheia protocoale de cooperare/colaborare cu alte institutii publice sau persoane juridice de drept public sau privat, din tara sau din strainatate.

REGULAMENT din 2017 de organizare si functionare a Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei: Art 7, alin. 2, lit s) propune conducerii MAI incheierea de conventii, protocoale si alte asemenea documente, pe domeniul de competenta, si acorda viza tehnica documentelor similare incheiate de alte unitati ale MAI cu diferite organisme; alin. 3 lit. k) colaboreaza cu STS, precum si cu celelalte structuri din cadrul SNAOPSN, in conformitate cu prevederile reglementarilor si protocoalelor in vigoare, pentru asigurarea necesarului sistemelor si serviciilor de videoconferinta pentru structurile MAI.

OUG 6/2016 privind unele masuri pentru punerea in executare a mandatelor de supraveghere tehnica dispuse in procesul penal: art. 8 din Legea 14/1992 a SRI se modifica: Conditiile concrete de acces la sistemele tehnice al organelor judiciare se stabilesc prin protocoale de cooperare incheiate de Serviciul Roman de Informatii cu Ministerul Public, Ministerul Afacerilor Interne, precum si cu alte institutii in cadrul carora isi desfasoara activitatea, in conditiile art. 57 alin. (2) din Codul de procedura penala, organe de cercetare penala speciale.

ORDIN MAI nr. 201/2016 privind organizarea si desfasurarea activitatii de informare publica si relatii publice in Ministerul Afacerilor Interne  Art. 31 (3) Incheierea protocoalelor de cooperare prevazute la alin. (2) se realizeaza cu avizul de specialitate al DIRP, iar pentru structurile aflate in subordinea institutiilor si structurilor aflate in subordinea MAI, cu avizul acestora din urma.

HG 583/2016 privind SNA 2016-2020: pct. 9.2 – incheierea de protocoale de cooperare cu DNA, ANI, PICCJ si DGA, precum si cu alte institutii si alte autoritati publice care detin informatii relevante privind incidentele de integritate

Lege 318/2015 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate si pentru modificarea si completarea unor acte normative – Art. 4 alin (2) In termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, intre Agentie si institutiile prevazute la alin. (1) lit. a)-m) se incheie protocoale de cooperare prin care se stabilesc modalitatile concrete de acces direct sau indirect la bazele de date privind orice categorie de bunuri ce poate face obiectul unei masuri asiguratorii sau al confiscarii, precum si procedurile de cooperare in materia administrarii si valorificarii bunurilor sechestrate si confiscate.

Legea 203/2015 privind planificarea apararii  Articolul 12 Pentru elaborarea si punerea in aplicare a planurilor permanente de aparare si a planurilor de contingenta, Ministerul Apararii Nationale poate incheia protocoale de cooperare cu alte ministere si institutii guvernamentale, in conditiile legii.

ORDIN MAI nr. 73/2013 privind organizarea si functionarea camerelor de corpuri delicte Art. 2 (5) Pentru punerea in aplicare a prevederilor alin. (3) si (4), intre unitatile Ministerului Afacerilor Interne pot fi incheiate protocoale de cooperare.

ORDIN MAI 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine si siguranta publica al politiei locale CAP. II, C. Activitati si misiuni executate in comunSunt evidentiate activitatile si misiunile ce sunt executate in comun cu: Politia Romana, Jandarmeria Romana, Politia de Frontiera Romana, structuri ale Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, Garda Financiara, serviciile de urgenta voluntare sau private, formatiuni de protectie civila de la autoritatile administratiei publice, Agentia Nationala Sanitara Veterinara si pentru Protectia Alimentelor, Garda Nationala de Mediu si alte institutii sau societati specializate de paza, care pot contribui la prevenirea infractiunilor si apararea drepturilor si a sigurantei cetateanului si au la baza protocoale de cooperare incheiate in acest sens.

HG 32/2011 privind desemnarea Biroului pentru prevenirea criminalitatii si de cooperare cu oficiile de recuperare a creantelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justitiei, in calitate de oficiu national pentru recuperarea creantelor in domeniul urmaririi si identificarii produselor provenite din savarsirea de infractiuni sau a altor bunuri avand legatura cu infractiunile: art. 2 alin. (3) Pentru realizarea atributiei prevazute la alin. (2), Ministerul Justitiei poate incheia protocoale de cooperare cu autoritatile, cu institutiile publice si cu persoanele juridice de drept public sau privat care detin datele prevazute la alin. (2).

Ordin MAI nr. 60/2010 privind organizarea si executarea activitatilor de mentinere a ordinii si sigurantei publice, modificat prin Ordin MAI 26/22015: Art. 24. – (1) Atunci cand situatia operativa o impune, in activitatea de mentinere a ordinii si sigurantei publice pot fi angrenate, in conditiile legii, structuri de politie locala.(2) Integrarea efectivelor politiei locale in dispozitivul de mentinere a ordinii si sigurantei publice se face avand in vedere prevederile Planului unic de ordine si siguranta publica si ale Planului de ordine si siguranta publica al politiei locale, in baza unor protocoale de cooperare incheiate intre inspectoratele de politie judetene/Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti si autoritatea administratiei publice locale.(3) Protocoalele prevazute la alin. (2) vor cuprinde detalii privind modul concret de realizare a activitatii de patrulare si de utilizare a resurselor logistice.

HG 215/2012 privind SNA 2010-2015: Obiectiv 2, masura 4: dezvoltarea, consolidarea si implementarea activitatilor cuprinse in protocoalele de colaborare (cu valoare operationala optima) cu institutii si autoritati publice, monitorizarea periodica a indeplinirii lor.

STRATEGIA NATIONALA din 2010 privind reducerea incidentei muncii nedeclarate pentru perioada 2010-2012: Inspectia Muncii a incheiat protocoale de cooperare in vederea diminuarii fenomenului muncii nedeclarate cu urmatoarele institutii:- Inspectoratul General al Politiei Romane;- Autoritatea pentru Straini;- Garda Financiara;- Inspectoratul de Stat in Constructii;- Oficiul National al Registrului Comertului;- Oficiul Roman pentru Imigrari;- Agentia Nationala de Administrare Fiscala;- Jandarmeria Romana.Prin aceste protocoale institutiile semnatare si-au asumat ca responsabilitate informarea operativa cu privire la existenta situatiilor in care se desfasoara munca nedeclarata.

REGULAMENT din 2008 de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor Art. 12 lit. i) asigura colaborarea cu autoritatile de supraveghere prudentiala, autoritati de aplicare a legii, autoritati cu atributii de control financiar si alte institutii cu atributii in domeniu, prin incheierea de protocoale de cooperare in care sunt stabilite masurile necesare pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legii;

LEGE nr. 291/2007 privind intrarea, stationarea, desfasurarea de operatiuni sau tranzitul fortelor armate straine pe teritoriul Romanie Art. 54 alin. (2) Pentru indeplinirea atributiilor ce le revin prin prezenta lege, Ministerul Apararii Nationale si celelalte autoritati publice pot incheia protocoale de cooperare.

PLAN DE ACTIUNE din 31 octombrie 2007pentru indeplinirea conditionalitatilor din cadrul mecanismului de cooperare si verificare a progresului realizat de Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si al luptei impotriva coruptiei:Pe baza evaluarii tipurilor de informatii si a surselor de informatii necesare desfasurarii unei activitati eficiente de control se va crea cadrul de cooperare interinstitutionala prin incheierea unor protocoale de cooperare privind schimbul de informatii pentru atingerea obiectivelor ANI.

Strategia Nationala de Lupta Antifrauda din 2006 – avand incheiate 25 de protocoale cu entitati raportoare interdepartamentale, interministeriale si interservicii, inclusiv cu serviciile de informatii; pana in luna decembrie 2005, DLAF va incheia protocoale de colaborare cu institutiile potential detinatoare de informatii cu privire la fraude si nereguli legate de fondurile comunitare (Serviciul Roman de Informatii, Inspectoratul General al Politiei Romane, ANAF);

STRATEGIA din 17 martie 2005 a Ministerului Administratiei si Internelor de realizare a ordinii si sigurantei publice, pentru cresterea sigurantei cetateanului si prevenirea criminalitatii stradale: La nivel interinstitutional, fortele de ordine publica ale Ministerului Administratiei si Internelor coopereaza cu structurile cu atributii in domeniu din alte ministere si alte institutii abilitate. Prin procesul de cooperare cu acestea se urmaresc promovarea si participarea la elaborarea unor acte normative, ordine si instructiuni pe probleme de interes comun, permanentizarea si amplificarea schimbului de informatii conform atributiilor si competentelor conferite de legislatia in vigoare, mediatizarea activitatilor si a rezultatelor actiunilor intreprinse de fortele de ordine. In acest sens se incheie protocoale de cooperare, se intocmesc planuri de actiune comune, planuri de cooperare bilaterale si multilaterale intre ministerele interesate, in functie de situatia operativa

HG 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania. 227: In indeplinirea sarcinilor si obiectivelor ce le revin, pe linia protectiei informatiilor clasificate, ADS competente coopereaza pe baza protocoalelor ce vor fi incheiate intre ele cu avizul ORNISS.

Urmareste-ne si pe:

Comentarii: