Analfabetii si infractorii din Guvern vor avea si un „Cod de conduita”. Tudorel Toader prezinta documentul

news

La ordinul premierului Viorica Dnacila, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a intocmit un Cod de conduita pentru membrii Guvernului. Acesta urmeaza sa fie adoptat in urmatoarea sedinta de Guvern si va intra imediat in vigoare.

Ministrilor lui Dancila li se cere sa activeze „in conditii de integritate, impartialitate si transparenta”, „cu respectarea independentei justitiei”, si pe baza „colaborarii loiale” intre autoritati/institutii.

De asemenea, membrii Guvernului au obligatia sa respecte principiul separatiei puterilor in stat si independenta justitiei pe baza colaborarii loiale intre autoritati/institutii.

In plus, ministrii lui Dancila trebuie sa aiba si „o tinuta vestimentara decenta” so „sa nu foloseasca expresii sau cuvinte jignitoare, indecente sau calomnioase”.

CODUL DE CONDUITA AL MEMBRILOR GUVERNULUI ROMANIEI

ART. 1 – Domeniul de aplicare

Prezentul Cod de conduita reglementeaza normele si principiile de conduita in baza carora membrii Guvernului isi indeplinesc mandatul de demnitate publica primit prin votul de incredere al Parlamentului, pe baza Programului de guvernare aprobat, in vederea exercitarii conducerii generale a administratiei publice.

ART. 2 – Obiective

Obiectivul principal al prezentului Cod de conduita il constituie asigurarea exercitarii demnitatii publice de membru al Guvernului in conditii de integritate, impartialitate si transparenta, ca mijloc de promovare a unei bunei guvernante, element important al democratiei.

ART. 3 – Principii generale

(1) Membrii Guvernului isi exercita mandatul in conformitate cu principiul separatiei si echilibrului puterilor, in cadrul democratiei constitutionale, cu respectarea independentei justitiei, pe baza colaborarii loiale intre autoritati/institutii.

(2) Conduita membrilor Guvernului Romaniei este guvernata, de asemenea, de urmatoarele principii:

a) suprematia Constitutiei si a legii;

b) prioritatea interesului public;

c) profesionalismul si exemplul personal;

d) integritatea morala;

e) transparenta in exercitarea demnitatii publice

ART. 4 – Suprematia Constitutiei si a legii

In exercitarea mandatului lor, membrii Guvernului au obligatia sa respecte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in spiritul bunei credinte si cu respectarea eticii profesionale.

ART. 5 – Prioritatea interesului public

Membrii Guvernului au obligatia de a asigura un serviciu public de calitate in beneficiul cetatenilor, in scopul realizarii competentelor autoritatilor si ale institutiilor publice.

ART.6 – Profesionalismul si exemplul personal

(1) Membrii Guvernului isi desfasoara intreaga activitate prin valorificarea pregatirii de specialitate precum si a experientei acumulate in domeniile pe care le coordoneaza.

(2) Membrii Guvernului au obligatia de a-si indeplini mandatul cu competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate.

(3) Membrii Guvernului au obligatia sa asigure prin atitudine, limbaj, conduita si tinuta, bunul mers al activitatilor desfasurate in cadrul Guvernului precum si solemnitatea specifica demnitatii publice.

(4) Membrii Guvernului trebuie sa aiba o tinuta vestimentara decenta si sa nu foloseasca expresii sau cuvinte jignitoare, indecente sau calomnioase.

(5) Membrii Guvernului sunt obligati sa asigure o buna gestionare si ocrotire a proprietatii publice si private a statului, sa evite producerea oricarui prejudiciu.

(6) Membrii Guvernului au obligatia sa foloseasca bunurile apartinand autoritatii sau institutiei publice numai pentru desfasurarea activitatilor aferente demnitatii publice exercitate.

(7) Membrii Guvernului trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care le revin, folosirea utila si eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale.

ART.7 – Integritatea morala

(1) Membrii Guvernului nu accepta, direct sau indirect, niciun fel de cadouri sau alte avantaje, patrimoniale sau nepatrimoniale, care ar putea influenta sau care ar putea sa fie percepute ca influentand exercitarea atributiilor ori performanta indeplinirii indatoririlor specifice mandatului.

(2) Membrii Guvernului au obligatia sa declare, prin orice mijloc, orice situatie de natura celor care genereaza conflict de interese sau incompatibilitate.

(3) In considerarea demnitatii publice exercitate, membrilor Guvernului le este interzis sa permita utilizarea numelui sau imaginii proprii in actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale.

ART. 8 – Transparenta in exercitarea demnitatii publice

In exercitarea demnitatii cu care au fost investiti, membrii Guvernului au obligatia de a asigura, in conditiile legii, transparenta administrativa, in vederea mentinerii increderii publicului in integritatea, impartialitatea si eficacitatea autoritatilor si institutiilor publice pe care le reprezinta.

ART. 9 – Activitatea publica

(1) Relatia cu mass-media se asigura prin intermediul structurilor specializate de la nivelul Guvernului si al institutiilor reprezentate de membrii Guvernului.

(2) Membrii Guvernului invitati la dezbateri publice de orice natura, in calitate oficiala, au obligatia sa prezinte pozitia oficiala asumata de Guvernul Romaniei.

(2) In cazul in care nu exista o pozitie oficiala a Guvernului, membrii Guvernului au obligatia sa faca cunoscut faptul ca opinia exprimata nu reprezinta punctul de vedere oficial al Guvernului.

ART. 10 – Sesizarea incalcarilor prezentului Cod de conduita

(1) Sesizarile in legatura cu incalcarea Codului de conduita de catre membrii Guvernului se aduc la cunostinta Prim-Ministrului, prin intermediul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Prim-Ministrul pune in discutia membrilor Cabinetului sesizarea, hotarandu-se prin consens asupra celor mai bune cai de solutionare.

(3) Abaterile grave de la conduita etica fac obiectul analizei in cadrul Guvernului.

ART. 11 – Aplicarea Codului de conduita

Prezentul Cod de conduita se aplica de la data aprobarii prin Memorandum, in sedinta Guvernului.

Mai mult despre:

Comentarii: