BREAKING Peste un miliard de euro pentru Romania din partea Comisiei Europene pentru sistemul medical si creditarea IMM-urilor afectate de criza coronavirusului

news

Comisarii europeni Elisa Ferreira si Nicolas Schmit au anuntat autoritatile romane ca, pentru combaterea efectelor COVID-19, Comisia Europeana va directiona catre Romania peste 1 miliard de euro.

Este vorba de 483 de milioane de euro, prin renuntarea in acest an la obligatia de a solicita Romaniei rambursarea prefinantarilor neutilizate din fondurile structurale si de alte 637 de milioane de euro prin virarea avansului aferent fondurilor structurale pentru anul 2020 in cursul lunilor martie si aprilie, informeaza Europa Libera.

Potrivit scrisorii remise de cei doi comisari europeni, ministrului roman al Fondurilor Europene, Ioan Bolos, si ministrului Muncii Violeta Alexandru, banii sunt destinati sprijnirii sistemului de sanatate prin achizitia de echipamente de protectie si de teste, pentru mediul de munca din domeniul sanitar si pentru inlesnirea accesului persoanelor vulnerabile la facilitati medicale, dar si pentru creditarea intreprinderilor mici si mijlocii, supuse socurilor financiare de criza COVID-19.

Comisia Europeana a adoptat vineri un cadru temporar pentru a permite statelor membre sa utilizeze toata flexibilitatea prevazuta de normele privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia in contextul epidemiei de COVID-19.

Impreuna cu numeroase alte masuri de sprijin pe care statele membre le pot utiliza in conformitate cu normele existente privind ajutoarele de stat, cadrul temporar permite statelor membre sa se asigure ca intreprinderile de toate tipurile dispun in continuare de lichiditati suficiente si sa mentina continuitatea activitatii economice atat in timpul epidemiei de COVID-19, cat si dupa incheierea acesteia.

„Epidemia de COVID-19 are un impact economic negativ puternic. Trebuie sa actionam rapid pentru a gestiona impactul cat mai bine si trebuie sa actionam in mod coordonat. Acest nou cadru temporar permite statelor membre sa utilizeze toata flexibilitatea prevazuta de normele privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia in aceasta perioada dificila”, a declarat vicepresedinta executiva Margrethe Vestager, responsabila de politica in domeniul concurentei.

Cadrul temporar pentru sprijinirea economiei in contextul epidemiei de COVID-19, bazat pe articolul 107 alineatul (3) litera (b) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, recunoaste faptul ca intreaga economie a UE se confrunta cu o perturbare grava.

Pentru a remedia aceasta situatie, cadrul temporar prevede cinci tipuri de ajutoare:

(i) granturi directe, avantaje fiscale selective si plati in avans: statele membre vor putea sa instituie scheme care sa permita acordarea unei finantari de pana la 800 000 EUR unei intreprinderi pentru a raspunde nevoilor urgente de lichiditate ale acesteia;

(ii) garantii de stat pentru imprumuturile contractate de intreprinderi de la banci: statele membre vor fi in masura sa furnizeze garantii de stat pentru a se asigura ca bancile continua sa acorde imprumuturi clientilor care au nevoie de ele;

(iii) imprumuturi publice subventionate pentru intreprinderi: statele membre vor putea acorda intreprinderilor imprumuturi cu rate ale dobanzilor favorabile. Aceste imprumuturi pot ajuta intreprinderile sa acopere nevoile imediate atat de capital circulant, cat si de investitii;

(iv) garantii pentru bancile care directioneaza ajutorul de stat catre economia reala: unele state membre intentioneaza sa se bazeze pe capacitatile de creditare existente ale bancilor si sa le utilizeze drept canal de sprijin pentru intreprinderi, in special pentru intreprinderile mici si mijlocii. Cadrul clarifica faptul ca un astfel de ajutor este considerat un ajutor direct acordat clientilor bancilor, nu bancilor in sine, si ofera orientari cu privire la modul in care se poate asigura faptul ca denaturarea concurentei dintre banci este minima;

(v) asigurarea creditelor la export pe termen scurt: cadrul introduce o flexibilitate suplimentara cu privire la modul de a demonstra ca anumite tari prezinta riscuri neasigurabile pe piata privata, permitand astfel ca statul sa furnizeze, atunci cand este necesar, asigurarea creditelor la export pe termen scurt.

Avand in vedere dimensiunea limitata a bugetului UE, principalul raspuns va proveni din bugetele nationale ale statelor membre.

Cadrul temporar va contribui la directionarea sprijinului catre economie, limitand totodata consecintele negative asupra conditiilor echitabile de concurenta de pe piata unica.

Astfel, cadrul temporar include o serie de garantii.

De exemplu, acesta coreleaza imprumuturile subventionate sau garantiile oferite intreprinderilor cu dimensiunea activitatii economice a acestora, prin luarea in considerare a masei salariale, a cifrei de afaceri sau a nevoilor de lichiditate, precum si cu utilizarea sprijinului public pentru capitalul circulant sau de investitii. Prin urmare, ajutorul ar trebui sa sprijine intreprinderile sa treaca de aceasta criza si sa pregateasca o redresare sustenabila.

Cadrul temporar vine in completarea altor numeroase posibilitati aflate deja la dispozitia statelor membre pentru a atenua impactul socioeconomic al epidemiei de COVID-19, in conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat.

Pe 13 martie 2020, Comisia a adoptat o Comunicare privind un raspuns economic coordonat la epidemia de COVID-19, care ilustreaza aceste posibilitati.

De exemplu, statele membre pot efectua modificari general aplicabile in favoarea intreprinderilor (cum ar fi amanarea impozitarii sau subventionarea somajului tehnic in toate sectoarele), care nu intra sub incidenta normelor privind ajutoarele de stat.

De asemenea, acestea pot acorda compensatii intreprinderilor pentru pagubele suferite din cauza epidemiei de COVID-19 si cauzate in mod direct de aceasta.

Acest lucru poate fi util pentru a sprijini sectoarele afectate in mod special, cum ar fi transporturile, turismul, industria hoteliera si comertul cu amanuntul.

Cadrul va fi in vigoare pana la sfarsitul lunii decembrie 2020. In vederea asigurarii securitatii juridice, Comisia va evalua, inainte de aceasta data, daca durata trebuie extinsa.

Normele UE privind ajutoarele de stat permit statelor membre sa ia masuri rapide si eficace pentru a sprijini cetatenii si intreprinderile, in special IMM-urile, care se confrunta cu dificultati economice din cauza epidemiei de COVID-19.

Cadrul temporar adoptat vineri completeaza posibilitatile ample aflate la dispozitia statelor membre de a elabora masuri in conformitate cu normele UE in vigoare privind ajutoarele de stat, astfel cum se prevede in Comunicarea privind un raspuns economic coordonat la epidemia de COVID-19 din 13 martie 2020.

In special, acestea pot adopta masuri care nu intra in domeniul de aplicare al controlului ajutoarelor de stat, cum ar fi fondurile nationale acordate serviciilor de sanatate sau altor servicii publice pentru gestionarea epidemiei de COVID-19.

De asemenea, statele membre pot actiona imediat prin intermediul unor masuri de sprijin public care sunt puse la dispozitia tuturor intreprinderilor, cum ar fi subventiile salariale, suspendarea platii impozitului pe profit si a taxei pe valoarea adaugata sau a contributiilor sociale.

In plus, statele membre pot acorda sprijin financiar direct consumatorilor, de exemplu in cazul serviciilor anulate sau al biletelor care nu sunt rambursate de catre operatori.

In plus, normele UE privind ajutoarele de stat permit statelor membre sa sprijine intreprinderile care se confrunta cu deficite de lichiditati si au nevoie de ajutoare pentru salvare urgente pentru a le face fata. Articolul 107 alineatul (2) litera (b) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene permite statelor membre sa despagubeasca intreprinderile pentru daunele cauzate in mod direct de evenimente exceptionale, cum sunt acelea cauzate de epidemia de COVID-19, inclusiv prin masuri in sectoare precum aviatia si turismul.

Mai mult despre:

Comentarii: