Cele 7 judete in care este obligatorie inchiderea teraselor la ora 23.00. Si Capitala este pe lista

news

Guvernul a adoptat o hotarare care prevede ca terasele din sapte judete plus Capitala se vor inchide obligatoriu la ora 23.00. Judetele respective sunt Arges, Brasov, Constanta, Dambovita, Ilfov, Prahova si Galati. Masura intra in vigoare din 2 august.

HOTARAREA nr. 38 din 01.08.2020 privind stabilirea programului de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfasoara activitati specifice precum jocuri de noroc sau terase, baruri, cluburi si alte asemenea de la nivelul judetelor Arges, Brasov, Constanta, Dambovita, Ilfov, Prahova, Galati si municipiul Bucuresti,

Avand in vedere propunerile formulate in cadrul sedintei Grupului de suport tehnico – stiintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei,

luand in considerare cresterea exponentiala zilnica a numarului de persoane infectate, cu preponderenta in anumite zone sau localitati, care determina o presiune permanenta asupra capacitatii de gestionare a unitatilor administrativ – teritoriale si a sistemului sanitar,

tinand cont de problemele constatate in privinta respectarii masurilor de preventie, in anumite intervale orare si in special in zonele turistice traditionale respectiv litoralul Marii Negre si Valea Prahovei,

in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) si art. 81 din OUG. nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. (d), alin. (3) lit. (f) si art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art.5 pct.4 si art.8 pct.41 din Anexa nr.3 la Hotararea Guvernului nr.553/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 17 iulie 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 20 lit. (l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 2 si art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 94/2014 privind Pagina 2 din 2 organizarea, functionarea si componenta Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta,

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta adopta prezenta

HOTARARE:

Art.1 (1) Programul de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfasoara activitati in spatii special destinate, dispuse in exteriorul cladirilor unde se desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, cum sunt terasele, cluburile, barurile si alte asemenea, de la nivelul judetelor Arges, Brasov, Constanta, Dambovita, Ilfov, Prahova, Galati si municipiul Bucuresti, nu poate incepe inainte de orele 06.00 si nu se poate prelungi dupa orele 23.00.

(2) Masura prevazuta la alin. (1) intra in vigoare incepand cu data de 02.08.2020 orele 12.00, se aplica pentru o perioada de 14 zile si poate fi prelungita prin hotarare a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta.

Art.2 Programul de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfasoara activitati de jocuri de noroc, de la nivelul judetelor Arges, Brasov, Constanta, Dambovita, Ilfov, Prahova, Galati si municipiul Bucuresti, nu poate incepe inainte de orele 06.00 si nu se poate prelungi dupa orele 23.00.

(2) Masura prevazuta la alin. (1) intra in vigoare incepand cu data de 02.08.2020 orele 12.00, se aplica pentru o perioada de 14 zile si poate fi prelungita prin hotarare a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta.

Art.3 Prezenta hotarare se comunica tuturor componentelor Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta, pentru punere in aplicare prin ordine si acte administrative ale conducatorilor acestora.

PRESEDINTELE COMITETULUI NATIONAL PENTRU SITUATII DE URGENTA‚

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Mai mult despre: ,

Comentarii: