Guvernul a prelungit cu un an mecanismul de completare a stagiului de cotizare la pensie – vezi noile conditii in care romanii isi pot cumpara vechime in munca

news

pensii speciale, crestere, Marcel Ciolacu, magistrati

Mecanismul actual de cumparare a vechimii pentru pensie va fi prelungit cu inca un an, conform unui proiect de ordonanta pus in dezbatere publica la Ministerul Muncii. Mai exact, completarea stagiului de cotizare la pensia de stat va fi posibila pana in 31 decembrie 2024. Mecanismul asigura acoperirea unor perioade de vechime celor care, din diverse motive, nu au contribuit la sistemul public de pensii. In lipsa acestei prelungiri, mecanismul mai era disponibil doar in aceasta luna. Asadar, Guvernul urmeaza sa prelungeasca termenul mecanismului actual.

Astfel potrivit proiectului, „persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contributiei de asigurari sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii incheierii contractului de asigurare, in care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare in sistemul public de pensii sau intr-un sistem de asigurari sociale neintegrat acestuia, in tara, in statele membre ale Uniunii Europene sau in alte state cu care Romania aplica instrumente juridice internationale in domeniul securitatii sociale”.

Contractul de asigurare sociala poate fi incheiat de orice persoana, indiferent de cetatenie, care indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:

nu are calitatea de pensionar la data incheierii contractului de asigurare sociala;

nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare in sistemul public de pensii sau intr-un sistem de asigurari sociale neintegrat acestuia, in tara, in statele membre UE sau in alte state cu care Romania aplica instrumente juridice internationale in domeniul securitatii sociale, in perioada pentru care se solicita asigurarea;

nu a avut obligatia asigurarii in sistemul public de pensii in perioada pentru care se solicita o astfel de asigurare.

contractul de asigurare sociala se incheie doar in vederea obtinerii pensiei pentru limita de varsta si numai pentru perioade anterioare.

Astfel, Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 29, alineatele (11 ) si (12 ) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„Art. 29 – (11 ) Locurile de munca incadrate in conditii deosebite de munca, in baza avizelor a caror valabilitate a fost prelungita pana la data de 01.09.2023 sunt locuri in conditii deosebite de munca, potrivit legii, pana la normalizarea, de catre angajator, a conditiilor de munca.” (12 ) Perioada de activitate desfasurata in locurile de munca pentru care au fost emise avize la care face referire alin. (11 ) constituie stagiu de cotizare in conditii deosebite de munca, pentru care angajatorii datoreaza contributia de 4% potrivit prevederilor art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.”

  1. La articolul 30 alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „ Art. 30 – (2) Locurile de munca prevazute la alin. (1) lit. e) incadrate in conditii speciale de munca in baza avizelor obtinute ca urmare a parcurgerii procedurii de reevaluare stabilita prin Hotarare a Guvernului sunt locuri de munca in conditii speciale de munca, potrivit legii.”
  2. Dupa articolul 165 se introduce un nou articol, art. 1651 cu urmatorul cuprins:

Art. 1651 – Adeverintele eliberate de angajatori sau de catre detinatorii legali de arhive precum si documentele necesare stabilirii si/sau recalcularii drepturilor de pensie emise potrivit dispozitiilor legale in vigoare, se autentifica prin stampila si semnatura olografa a conducatorului entitatii sau a persoanei delegate in acest sens.

Art. II Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum si pentru adoptarea unor masuri in domeniul asigurarii unor persoane in sistemul public de pensii, aprobata cu modificari prin Legea nr. 168/2021, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 883 din 28 septembrie 2020, se modifica dupa cum urmeaza:

  1. La articolul II, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. II – (1) Pana la data de 31 decembrie 2024, persoanele prevazute la art. I pot incheia un contract de asigurare sociala in vederea obtinerii pensiei pentru limita de varsta, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1. Modelul actului aditional la contractul de asigurare sociala este prevazut in anexa nr. 2.”

  1. La articolul V, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„Art. V – (1) Plata contributiei de asigurari sociale datorate se efectueaza intr-o singura transa sau esalonat, in transe lunare, pana la data de 31 decembrie 2024. (3) In situatia in care, la data de 31 decembrie 2024, contributia de asigurari sociale datorata nu este achitata in intregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzator platii efectuate.”

  1. Anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.163/2020, aprobata cu modificari prin Legea nr. 168/2021, se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta ordonanta de urgenta”, se arata in documentul publicat de Ministerul Muncii.
Urmareste-ne si pe:

Comentarii: