Imposibil sa fie votat. Cabinetul Ciolos propune Parlament cu doar 300 de alesi in programul de guvernare si alegeri locale in doua tururi

politica

USR propune, in programul de guvernare care va fi depus luni la Parlament, alegeri locale pentru primari in doua tururi de scrutin.

Un punct al programului de guvernare se refera la reforma electorala, care vizeaza alegeri locale pentru primari in doua tururi, cresterea numarului de parlamentari de Diaspora, pentru o reprezentare proportionala a cetatenilor, precum si implementarea prevederii adoptate prin referendum cu privire la limitarea numarului de parlamentari la 300.

La capitolul reforma a administratiei centrale se au in vedere:

* restructurarea administratiei centrale/Guvernului si imbunatatirea cadrului de fundamentare, formulare si implementare a politicilor publice;

* cresterea capacitatii de coordonare a politicilor si analiza de impact la nivelul Guvernului si ministerelor coordonatoare, precum si cresterea calitatii consultarilor publice la toate palierele administratiei;

* intarirea coordonarii in vederea indeplinirii tintelor specifice asumate privind schimbarile climatice si dezvoltarea durabila;

* clarificarea mandatelor si restructurarea ministerelor, agentiilor guvernamentale, companiilor publice pe baza acestora si cu cerinte specifice de optimizare a structurii de personal;

* externalizarea unor servicii in vederea reducerii riscurilor asociate de coruptie si a limitarii monopolului de stat;

* interconectarea bazelor de date detinute de toate autoritatile publice si imbunatatirea sistemului national de colectare a datelor.

USR mai propune dezvoltarea unui sistem de salarizare echitabil si unitar in sectorul public – asigurarea unei politici de salarizare echitabile si sustenabile din punct de vedere bugetar prin eliminarea discrepantelor existente in prezent, restabilirea ierarhiilor functiilor in cadrul domeniilor de activitate, precum si intre domenii de activitate, revizuirea sistemului de acordare a sporurilor, precum si instituirea unui sistem de stimulare a performantei.

De asemenea, se are in vedere evaluarea si actualizarea legislatiei privind cadrul de integritate – consolidarea integritatii in functia publica si o eficienta mai buna a proceselor de digitalizare si transparentizare prin asigurarea resurselor necesare de depunere a declaratiilor de avere si de interese in format digital, cu semnatura electronica certificata; recrutare pe model european (EPSO), concurs national unic pe platforma electronica, dosar de candidatura electronic; avansare in cariera si sistem de salarizare bazat pe performanta; evaluare externa a competentelor profesionale; dezvoltarea unei politici de mobilitate pe orizontala/rotatie in cadrul functiilor publice de conducere din administratia publica centrala; publicarea tuturor concursurilor pentru pozitiile remunerate din fonduri publice pe o platforma unica.

USR propune, in programul de guvernare, si transformarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici in agentie cu rol reglementator si garant al conditiilor de calitate, echitate si profesionalism al carierei in functia publica, inclusiv pentru personalul contractual care activeaza in institutiile publice.

Se prevede, totodata:

* reforma mecanismelor de finantare destinate dezvoltarii comunitatilor locale: PNDL 1, PNDL 2, Programul „Anghel Saligny”, ANL, Fondul de Rezerva Bugetara;

* asigurarea finantarii pentru proiectele derulate prin PNDL 1 si PNDL 2, respectiv plata facturilor doar dupa obtinerea asigurarilor de realitate si conformitate prin controalele de calitate a executiei;

* efectuarea unui audit de performanta a PNDL 1 si PNDL 2 si a subprogramelor de finantare gestionate de CNI pentru intervalul de referinta 2013 – 2021 (termen 1 martie 2022);

* reforma structurala a Programului de finantare „Anghel Saligny” prin introducerea amendamentelor propuse de USR: mecanisme de cheltuire similare fondurilor europene, indicatori de program, criterii de eligibilitate si ordine de prioritizare, cofinantare, decontare pe baza de costuri unitare maximale, alocare pe baza de evaluare rezultata din punctaj, management transparent prin platforma informatica;

* modernizarea politicilor de urbanism si amenajarea teritoriului;

* demararea reformei unitatilor administrativ-teritoriale – cele care nu reusesc sa se autosustina vor fi stimulate sa se comaseze cu cea mai apropiata unitate administrativ-teritoriala viabila din punct de vedere financiar. Alternativ, se are in vedere stimularea crearii de consortii administrative intre UAT-uri similare care pot pune la comun servicii publice ce pot fi gestionate mai bine beneficiind de economii de scara.

Mai mult despre:

Comentarii: