Liviu Dragnea a trecut la represalii, in contextul protestelor. Penalul i-a facut plangere penala unui jurnalist

news

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a depus o plangere penala la Parchetul General, impotriva lui Mircea Marian. Seful PSD il acuza pe jurnalist ca „cetatenii erau instigati sa vina la domiciliul meu”.

Mircea Marian a publicat pe pagina sa de Facebook adresa de domiciliu a presedintelui PSD. Ulterior a sters acest mesaj. „In acelasi mesaj se cuprinde si indemnul de a comite acte de agresiune impotriva mea”, se plange Dragnea.

Redam integral continutul plangerii penale:

DOMNULE PROCUROR GENERAL

Subsemnatul NICOLAE-LIVIU DRAGNEA… in baza art. 289 Cod procedura penala, formulez prezenta

PLANGERE PENALA

fata de faptuitorul MIRCEA MARIAN (…) jurnalist la Romania Libera…

prin care solicit strangerea probelor necesare cu privire la savarsirea de catre acesta a infractiunilor de:

-Instigare publica – fapta prevazuta de art 368 cod penal:

Art. 368 Instigarea publica

(1) Fapta de a indemna publicul, verbal, in scris sau prin orice alte mijloace, sa savarseasca infractiuni se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda, fara a se putea depasi pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea la savarsirea careia s-a instigat.

(2) Daca fapta prevazuta in alin. (1) este comisa de un functionar public, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi, fara a se putea depasi pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea la savarsirea careia s-a instigat.

(3) Daca instigarea publica a avut ca urmare comiterea infractiunii la care s-a instigat, pedeapsa este cea prevazuta de lege pentru acea infractiune.

-Instigare la savarsirea infractiunii de atentat care pune in pericol securitatea nationala – fapta prevazuta de art 401 cod penal – cu referire la art 1-3 din Legea 51/1991:

Art. 401- Atentatul care pune in pericol securitatea nationala

Atentatul contra vietii savarsit impotriva unei persoane care detine o functie de demnitate publica, daca fapta pune in pericol securitatea nationala, se pedepseste cu detentiune pe viata sau inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Legea 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, republicata 2014:

Art. 1 – Prin securitatea nationala a Romaniei se intelege starea de legalitate, de echilibru si de stabilitate sociala, economica si politica necesara existentei si dezvoltarii statului national roman ca stat suveran, unitar, independent si indivizibil, mentinerii ordinii de drept, precum si a climatului de exercitare neingradita a drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale ale cetatenilor, potrivit principiilor si normelor democratice statornicite prin Constitutie.

Art. 2 – (1)Securitatea nationala se realizeaza prin cunoasterea, prevenirea si inlaturarea amenintarilor interne sau externe ce pot aduce atingere valorilor prevazute inart. 1.

(2)Cetatenii romani, ca expresie a fidelitatii lor fata de tara, au indatorirea morala de a contribui la realizarea securitatii nationale.

Art. 3 – Constituie amenintari la adresa securitatii nationale a Romaniei urmatoarele:

a)planurile si actiunile care vizeaza suprimarea sau stirbirea suveranitatii, unitatii, independentei sau indivizibilitatii statului roman;

b)actiunile care au ca scop, direct sau indirect, provocarea de razboi contra tarii sau de razboi civil, inlesnirea ocupatiei militare straine, aservirea fata de o putere straina ori ajutarea unei puteri sau organizatii straine de a savarsi oricare din aceste fapte;

d)actiunile armate sau orice alte actiuni violente care urmaresc slabirea puterii de stat;

f)subminarea, sabotajul sau orice alte actiuni care au ca scop inlaturarea prin forta a institutiilor democratice ale statului ori care aduc atingere grava drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor romani sau pot aduce atingere capacitatii de aparare ori altor asemenea interese ale tarii, precum si actele de distrugere, degradare ori aducere in stare de neintrebuintare a structurilor necesare bunei desfasurari a vietii social-economice sau apararii nationale;

g)actiunile prin care se atenteaza la viata, integritatea fizica sau sanatatea persoanelor care indeplinesc functii importante in stat ori a reprezentantilor altor state sau ai organizatiilor internationale, a caror protectie trebuie sa fie asigurata pe timpul sederii in Romania, potrivit legii, tratatelor si conventiilor incheiate, precum si practicii internationale;

h)initierea, organizarea, savarsirea sau sprijinirea in orice mod a actiunilor totalitariste sau extremiste de sorginte comunista, fascista, legionara sau de orice alta natura, rasiste, antisemite, revizioniste, separatiste care pot pune in pericol sub orice forma unitatea si integritatea teritoriala a Romaniei, precum si incitarea la fapte ce pot periclita ordinea statului de drept;

i)actele teroriste, precum si initierea sau sprijinirea in orice mod a oricaror activitati al caror scop il constituie savarsirea de asemenea fapte;

j)atentatele contra unei colectivitati, savarsite prin orice mijloace;

l)initierea sau constituirea de organizatii sau grupari ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a acestora, in scopul desfasurarii vreuneia din activitatile enumerate la lit. a)-k), precum si desfasurarea in secret de asemenea activitati de catre organizatii sau grupari constituite potrivit legii.

-Instigare la infractiunea de violare de domiciliu – forma agravata – prevazuta de art 224 alin 1 si 2 cod penal, cu aplicarea art 47 cod penal :

Violarea de domiciliu – art 224 cod penal :

(1) Patrunderea fara drept, in orice mod, intr-o locuinta, incapere, dependinta sau loc imprejmuit tinand de acestea, fara consimtamantul persoanei care le foloseste, ori refuzul de a le parasi la cererea acesteia se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(2) In cazul in care fapta este savarsita de o persoana inarmata, in timpul noptii ori prin folosire de calitati mincinoase, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda.

(3) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

-instigare la savarsirea infractiunii de Ultraj – forma agravata prevazuta de art raportat la art 257 cod penal , cu aplicarea art 47 cod penal:

Art. 257 – Ultrajul

(1) Amenintarea savarsita nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directa, lovirea sau alte violente, vatamarea corporala, lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte ori omorul savarsite impotriva unui functionar public care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu sau in legatura cu exercitarea acestor atributii, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infractiune, ale carei limite speciale se majoreaza cu o treime.

(2) Savarsirea unei infractiuni impotriva unui functionar public care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat ori asupra bunurilor acestuia, in scop de intimidare sau de razbunare, in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infractiune, ale carei limite speciale se majoreaza cu o treime.

(3) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza faptele comise in conditiile alin. (2), daca privesc un membru de familie al functionarului public.

(4) Faptele prevazute in alin. (1)-(3), comise asupra unui politist sau jandarm, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu sau in legatura cu exercitarea acestor atributii, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infractiune, ale carei limite se majoreaza cu jumatate.

-infractiunii de incitare la ura sau discriminare – fapta prevazuta de art 369 cod penal:

Art. 369 Incitarea la ura sau discriminare

Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ura sau discriminare impotriva unei categorii de persoane se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

-Infractiunii de instigare la tulburarea ordinii si linistii publice- fapta prevazuta de art 371 cod penal:

Art. 371 Tulburarea ordinii si linistii publice

Fapta persoanei care, in public, prin violente comise impotriva persoanelor sau bunurilor ori prin amenintari sau atingeri grave aduse demnitatii persoanelor, tulbura ordinea si linistea publica se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

-infractiunii de a fi savarsit actiuni impotriva ordinii constitutionale, fapta prevazuta de art 397 alin 2 cod penal:

Art. 397 Actiuni impotriva ordinii constitutionale

(2) Intreprinderea de actiuni violente impotriva persoanelor sau bunurilor savarsite de mai multe persoane impreuna, in scopul schimbarii ordinii constitutionale ori al ingreunarii sau impiedicarii exercitarii puterii de stat, daca se pune in pericol securitatea nationala, se pedepseste cu inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

-instigare / autorat la savarsirea infractiunii de agresiune impotriva santinelei – fapta prevazuta de art 433 cod penal:

Art. 433 Agresiunea impotriva santinelei

(1) Fapta persoanei care ameninta sau loveste santinela sau militarul aflat in serviciu de interventie, insotire sau de securitate se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 3 ani.

(2) Daca fapta este savarsita prin folosirea unei arme sau de doua sau mai multe persoane impreuna, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.

Solicit a se avea in vedere aplicarea prevederilor art 77 cod penal si art 184 cod penal – cu privire la fiecare infractiune– circumstantele agravante prevazute de lege ce se regasesc in starea de fapt pe care o vom expune :

Art. 77 NOUL COD PENAL

Circumstante agravante

Urmatoarele imprejurari constituie circumstante agravante:

a) savarsirea faptei de trei sau mai multe persoane impreuna;

c) savarsirea infractiunii prin metode sau mijloace de natura sa puna in pericol alte persoane ori bunuri;

d) savarsirea infractiunii de catre un infractor major, daca aceasta a fost comisa impreuna cu un minor;

h) savarsirea infractiunii pentru motive legate de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, gen, orientare sexuala, opinie ori apartenenta politica, avere, origine sociala, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa sau infectie HIV/SIDA ori pentru alte imprejurari de acelasi fel, considerate de faptuitor drept cauze ale inferioritatii unei persoane in raport cu celelalte.

Art. 184 – Fapta savarsita in public

Fapta se considera savarsita in public atunci cand a fost comisa:

a) intr-un loc care prin natura sau destinatia lui este totdeauna accesibil publicului, chiar daca nu este prezenta nicio persoana;

b) in orice alt loc accesibil publicului, daca sunt de fata doua sau mai multe persoane;

c) intr-un loc neaccesibil publicului, insa cu intentia ca fapta sa fie auzita sau vazuta si daca acest rezultat s-a produs fata de doua sau mai multe persoane;

d) intr-o adunare sau reuniune de mai multe persoane, cu exceptia reuniunilor care pot fi considerate ca au caracter de familie, datorita naturii relatiilor dintre persoanele participante.

Inteleg sa va solicit a avea in vedere si dispozitiile codului civil si a celorlalte acte normative interne si comunitare privind protectia vietii private ca norme speciale la care se raporteaza actiunile de natura penala savarsite de catre faptuitori .

Astfel :

Art. 74 -Cod Civil – Atingeri aduse vietii private

Sub rezerva aplicarii dispozitiilor art. 75, pot fi considerate ca atingeri aduse vietii private:

a) intrarea sau ramanerea fara drept in locuinta sau luarea din aceasta a oricarui obiect fara acordul celui care o ocupa in mod legal;

e) tinerea vietii private sub observatie, prin orice mijloace, in afara de cazurile prevazute expres de lege;

f) difuzarea de stiri, dezbateri, anchete sau de reportaje scrise ori audiovizuale privind viata intima, personala sau de familie, fara acordul persoanei in cauza;

i) difuzarea sau utilizarea corespondentei, manuscriselor ori a altor documente personale, inclusiv a datelor privind domiciliul, resedinta, precum si numerele de telefon ale unei persoane sau ale membrilor familiei sale, fara acordul persoanei careia acestea ii apartin sau care, dupa caz, are dreptul de a dispune de ele.

Sectiunea a 3-a – Respectul vietii private si al demnitatii persoanei umane

Dreptul la viata privata

Art.77 – (1) Orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private.

(2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni in viata intima, personala sau de familie, nici in domiciliul sau corespondenta sa, fara sa existe consimtamantul sau ori fara ca legea sa permita acest lucru.

Dreptul la demnitate

Art.78 – (1) Orice persoana are dreptul la respectarea demnitatii sale.

(2) Este interzisa orice atingere adusa imaginii, onoarei si reputatiei unei persoane, fara consimtamantul acesteia sau fara ca legea sa permita acest lucru.

Publicitatea vietii private

Art.79 – (1) Este interzisa utilizarea, in mod public, a inregistrarilor imaginii sau vocii unei persoane, fara acordul acesteia.

(2) Este, de asemenea, interzisa utilizarea, in mod public, a corespondentei, manuscriselor sau altor documente personale, precum si a informatiilor din viata privata a unei persoane, fara acordul acesteia, daca sunt de natura sa aduca atingere imaginii sau reputatiei sale.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) si (2) cazurile in care utilizarea este permisa prin lege sau cand prezinta un interes public justificat.

Atingeri aduse vietii private sau reputatiei

Art.80 – Pot fi indeosebi considerate ca atingeri aduse vietii private:

a) intrarea fara drept in locuinta sau luarea din aceasta a oricarui obiect fara acordul celui care o ocupa in mod legal;

g) difuzarea de stiri, dezbateri, anchete sau de reportaje scrise sau audiovizuale privind viata intima, personala sau de familie, fara acordul persoanei in cauza;

j) difuzarea sau utilizarea corespondentei, manuscriselor sau a altor documente personale, inclusiv a datelor privind domiciliul, resedinta, precum si numerele de telefon ale unei persoane sau ale membrilor familiei sale, fara acordul persoanei careia acestea ii apartin sau care, dupa caz, are dreptul de a dispune de ele.

Starea de fapt:

La data de 31 ianuarie 2017, in seara zilei , dupa ce in sedinta de Guvern au fost adoptate mai multe acte normative, s-a organizat o manifestatie publica in fata Guvernului.

In mediul virtual au existat mai multe voci care incitau la iesire in strada a cetatenilor pentru a manifesta impotriva Guvernului si a persoanelor din conducerea Partidului de guvernamant – Partidul Social Democrat – partid al carui Presedinte sunt.

In mediul virtual, pe reteaua de socializare Facebook, a fost postat un mesaj de catre faptuitorul Mircea Marian, mesaj prin care cetatenii manifestanti erau instigati sa vina la domiciliu meu.

In acelasi mesaj se cuprinde si indemnul de a comite acte de agresiune impotriva mea. Acest mesaj este disimulat intr-o afirmatie cu subinteles.

Astfel, va prezint postarea faptuitorului Mircea Marian :

”E complet lipsit de etica profesionala ceea ce voi face acum, dar va spun ca jigodia de Dragnea locuieste langa Piata…, pe strada… intr-un bloc cu o clinica dentala la parter. Sa nu va vina idei :))”

Mijloace de proba

In dovedirea plangerii inteleg sa va depun inscrisuri – fotocopii dupa postarile accesibile publicului pe contul de Facebook al faptuitorului precum si preluarea acestor postari de catre alti jurnalisti.

Voi solicita suplimentarea probatiunii dupa declansarea urmaririi penale in cauza.

Iti place aktual24.ro? Urmareste fluxul de stiri aktual24.ro si pe Facebook

 

Mai mult despre: , , ,

Comentarii: