In loc sa scape de ea, Guvernul si PSD ii ofera lui Dancila inca o functie. Proiect de lege depus la Senat

news

Guvernul a depus la Senat un proiect pentru infiintarea unui Consiliu pentru dezvoltarea resurselor umane din administratia publica, condus de Viorica Dancila. Institutiile vor fi obligate sa anunte Consiliul asupra actelor normative propuse. Executivul vrea ca initiativa sa se aplice de anul viitor.

„Se infiinteaza Consiliul national pentru dezvoltarea resurselor umane din administratia publica, organism cu rol consultativ, fara pesonalitate juridica, cu activitate nepermanenta, denumit in continuare Consiliul, care functioneaza pe langa Secretariatul General al Guvernului. Consiliul are rolul de a promova un cadru institutional adecvat pentru coordonarea politicilor publice si actiunilor cu impact asupra resurselor umane din administratia publica, asigurand dezvoltarea resurselor umane din administratia publica, precum si de a evalua atingerea obiectivelor asumate in domeniul resurselor umane de catre Guvernul Romaniei”, se arata in proiectul de lege depus la Senat de catre Guvern, citat de Mediafax.

Potrivit propunerii legislative, „coordonarea Consiliului este asigurata de prim-ministru sau, in lipsa acestuia, de catre ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. In situatia in care acestia lipsesc, coordonarea este asigurata de reprezentantul Secretariatului General al Guvernului, respectiv de reprezentantul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, dupa caz”.

Executivul precizeaza in initiativa ca institutiile publice vor avea obligatia de a informa Consiliul cu privire la propunerile de acte normative sau a strategiilor nationale privind resursele umane din administratia publica.

„In procesul de elaborare a actelor normative autoritatiile si institutiile publice au obligatia sa informeze Consiliul cu privire la intentia de reglementare a unor strategii nationale privind resursele umane din administratia publica, precum si cu privire la propunerile de acte normative cu impact asupra personalului din administratia publica la nivel national, cel mai tarziu la data publicarii proiectelor acestora pe site-ul propriu, in procedura de consultare publica”, arata articolul 3 din proiect.

Printre atributiile Consiliului se numara si evaluarea modului de indeplinire a obiectivelor institutiilor din administratia publica sau facilitarea promovarii activitatilor din Consiliu sau din institutiile reprezentate de acesta. De asemenea, Consiliul este obligat sa prezinte anual prim-ministrului un raport de activitate.

„Consiliul indeplineste urmatoarele atributii: evalueaza modul de indeplinire a obiectivelor si tintelor asumate in domeniul resurselor umane din administratia publica prin documente strategice si elaboreaza cu privire la acestea analize ale caror concluzii le prezinta prim-ministrului; elaboreaza, la cererea prim-ministurlui sau din propria initiativa, rapoarte privind evolutiile inregistrate in domeniul resurselor umane din administratia publica, pe care le prezinta prim-ministrului; faciliteaza publicarea/promovarea activitatii derulate atat in Consiiu, cat si de institutiile publice reprezentate in acesta.Consiliul elaboreaza si prezinta anual prim-ministrumui un raport privind activitatea desfasurata si situatia resurselor umane din administratia publica, raport care se aduce la cunostinta publica, prin publicarea pe site-ul Secretariatului General al Guvernului. Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, Consiliul coopereaza si colaboreaza cu institutii si autoritati publice sau cu alte structuri cu atributii in domeniul resurselor umane, Consiliul poate solicita institutiilor si autoritatilor publice informatiile necesare pentru elaborarea analizelor si rapoartelor din aria de competenta”, conform articolul 2 din proiectul de lege.

Initiatorul mai sustine ca este necesara prezenta unor ministrii in Consiliu pentru dezvoltarea resurselor umane din adrministratia publica.

„Avand in vedere faptul ca aceasta structura va indeplini o functie de avizare a unor strategii nationale si a unor propuneri legislative cu impact asupra personalului din administratia publica la nivel national si ca va elabora o serie de documente si analize cu privire la domeniul resurselor umane din administratia publica, este foarte utila, chiar necesara, prezenta unor reprezentanti ai principalelor ministere care pot sprijini dezvoltarea resurselor umane din administratia publica si care vor oferi, in cadrul lucrarilor Consiliului, suportul tehnic, metodologic si informatiile necesare realizarii atributiilor stabilite pentru acest Consiliu. Astfel, activitatea Consiliului va fi sustinuta prin informatii si date relevante si va beneficia si de expertiza celor care cunosc practicile utilizate in domeniu si nu doar aspectele teoretice”, se arata in expunerea de motive a proiectului.

Potrivit articolului 5 al initiativei, Consiliul va avea urmatoarea componenta: „cate un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Educatiei Nasionale si Agentiei Nationale a Functionarilor Publici; cate un reprezentant al structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale; doi reprezentanti ai mediului academic, desemnati de Consiliul National al Rectorilor; un reprezentant al organizatiilor neguvernamentale cu preocupari in domeniul resurselor umane; doi reprezentanti ai confederatiilor sindicale reprezentative la nivel national, care au tn componenta lor organizatii sindicale ale angajatilor din administratia publica, nominaizati de Consiliul Economic si Social”.

Totodata, membrii Consiliului vor fi alesi „pentru un mandat de patru ani si se vor intruni trimestrial si ori de cate ori este necesar, la convocarea coordonatorului sau, trimisa membrilor Consiliului prin intermediul secretariatului tehnic”.

Guvernul vrea ca initiativa sa intre in vigoare la data de 1 ianuarie 2019. Proiectul de lege privind infiintarea Consiliului national pentru dezvoltarea resurselor umane din administratia publica este depus la Senat, prima Camera sesizata, decizionala fiind Camera Deputatilor.

Urmareste-ne si pe:

Comentarii: