Nu va ramane piatra pe piatra dupa PSD. Un nou proiect PSD, vor sa dezincrimineze infractiunile privind interventia asupra monumentelor istorice

news

Mai multi deputati PSD au depus un proiect de lege prin care elimina din Legea constructiilor prevederea potrivit careia realizarea de lucrari de constructii sau consolidare fara autorizatie asupra monumentelor istorice este infractiune, pedepsita cu inchisoarea de la 3 luni la un an sau cu amenda, informeaza hotnews.ro.

In expunerea de motive, semnata de deputatii Florin Iordache si Ion Calin, se face referire la „decongestionarea instantelor”, avand in vedere ca aceste fapte ajung oricum sa fie sanctionate doar cu amenda „in proportie de 99%”, dar si la cazurile de cetateni care au vrut sa isi asfalteze un drum si li s-a intocmit dosar penal.

Textul proiectului:

„Litera a) a articolului 24 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial (…), se abroga.”

Ce prevede art. 24 lit. a) care se abroga:

„Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda urmatoarele fapte:

a) executarea fara autorizatie de construire sau de desfiintare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrarilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b), c), e) si g), cu exceptiile prevazute de lege;”

Ce prevede Articolul 3 la care se face referire:

„(1) Constructiile civile, industriale, agricole, cele pentru sustinerea instalatiilor si utilajelor tehnologice, pentru infrastructura de orice fel sau de oricare alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, precum si a reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor, pentru:

b) lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevazute de lege – monumente, ansambluri, situri – inclusiv la anexele acestora, identificate in acelasi imobil – teren si/sau constructii, la constructii amplasate in zone de protectie a monumentelor si in zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la constructii cu valoare arhitecturala sau istorica deosebita, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate;

c) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind caile de comunicatie de orice fel, drumurile forestiere, lucrarile de arta, retelele si dotarile tehnico-edilitare, bransamente si racorduri la retele de utilitati, lucrarile hidrotehnice, amenajarile de albii, lucrarile de imbunatatiri funciare, lucrarile de instalatii de infrastructura, lucrarile pentru noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente;

e) lucrari de foraje si excavari necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice si a prospectiunilor geologice, proiectarea si deschiderea exploatarilor de cariere si balastiere, a sondelor de gaze si petrol, precum si a altor exploatari de suprafata, subterane sau subacvatice;

g) organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;”

In lege va ramane astfel doar articolul prin care aceste fapte sunt considerate contraventii, adica:

„Articolul 26

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:

a) executarea sau desfiintarea, totala ori partiala, fara autorizatie a lucrarilor prevazute la art. 3, cu exceptia celor mentionate la lit. b), c), e) si g), de catre investitor si executant;

b) executarea sau desfiintarea, cu nerespectarea prevederilor autorizatiei si a proiectului tehnic, a lucrarilor prevazute la art. 3, cu exceptia celor prevazute la lit. b), c), e) si g), precum si continuarea executarii lucrarilor autorizate fara solicitarea unei noi autorizatii de construire in situatiile prevazute la art. 7 alin. (15), de catre investitor si executant;

c) aprobarea furnizarii de utilitati urbane, ca urmare a executarii de lucrari de bransamente si racorduri la retele pentru constructii noi neautorizate;

d) mentinerea dupa expirarea termenului prevazut prin autorizatie sau dupa terminarea lucrarilor autorizate ori adaptarea in alte scopuri fata de cele prevazute in autorizatie a constructiilor, lucrarilor si amenajarilor cu caracter provizoriu;

e) neaducerea terenului la starea initiala de catre investitor, dupa terminarea lucrarilor prevazute la art. 3 lit. c), precum si nerealizarea lucrarilor de curatare, amenajare ori degajare, dupa caz, a amplasamentului si/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata executiei, o data cu incheierea lucrarilor de baza;

e^1) neindeplinirea obligatiei de repunere in starea anterioara a terenurilor care au facut obiectul contractelor de inchiriere de catre titularii de licente/permise/autorizatii, prevazuti la art. 7^1 alin. (2), la desfiintarea acestora;

f) impiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor si a actelor solicitate;

g) neanuntarea datei inceperii lucrarilor de constructii autorizate, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8)

h) neemiterea certificatelor de urbanism in termenul prevazut la art. 6 alin. (2), precum si emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu contin lista cuprinzand avizele si acordurile legale necesare in raport cu obiectivul de investitii, sau eliberarea acestora conditionat de elaborarea prealabila a unei documentatii de urbanism sau a oricaror documentatii tehnice de definire a scopului solicitarii, cu depasirea termenului legal, sau refuzul nejustificat ori conditionarea furnizarii informatiilor de interes public prevazute la art. 6 alin. (1);

h^1) neemiterea autorizatiilor de construire in termenul prevazut la art. 7 alin. (1);

i) emiterea de autorizatii de construire/desfiintare:– in lipsa unui drept real asupra imobilului, care sa confere dreptul de a solicita autorizatia de construire/desfiintare;– in lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, aprobate potrivit legii;– in baza unor documentatii incomplete sau elaborate in neconcordanta cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale continutului-cadru al documentatiei tehnice – D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care nu contin avizele si acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii;

j) neorganizarea si neexercitarea controlului privind disciplina in autorizarea si executarea lucrarilor de constructii de catre compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene si al primariilor, in unitatile lor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) si (4), precum si neurmarirea modului de indeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat in Constructii, potrivit dispozitiilor art. 29 alin. (3);

k) neindeplinirea, la termenul stabilit, a masurilor dispuse de Inspectoratul de Stat in Constructii la controlul anterior;l) refuzul nejustificat sau obstructionarea sub orice forma a accesului persoanelor fizice sau al reprezentantilor persoanelor juridice la documentele prevazute la art. 34 alin. (7);

n) neefectuarea receptiei la terminarea lucrarilor de constructii in conditiile prevederilor art. 37 alin. (2).

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1), savarsite de persoanele fizice sau juridice, se sanctioneaza cu amenda dupa cum urmeaza:

– de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevazute la lit. a);
– de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevazute la lit. f);
– de 10.000 lei, cele prevazute la lit. c);
– de la 50.000 lei la 100.000 lei, cele prevazute la lit. b), d), e) si e^1);
– de la 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevazute la lit. h), h^1) si i);
– de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevazute la lit. j) si k);
– de 2.000 lei, cele prevazute la lit. l) si n);
– de 1.000 lei, cele prevazute la lit. g).”

Cum motiveaza initiatorii acest proiect:

„Intrucat pe rolul instantelor de judecata se afla cateva mii de dosare care privesc executarea unor lucrari fara autorizatie, dar in proportie de 99% se sanctioneaza cu o simpla amenda, consideram ca o asemenea initiativa are atat rolul de a decongestiona activitatea instantelor, cat si acela de a nu mai fi nevoie ca pentru fiecare autorizatie care a expirat cateva zile, functionarii de la Inspectoratul de Stat in Constructii, sa sa nu mai fie nevoiti sa depuna plangeri penale.

Concret, pe rolul instantelor se afla dosare pentru urmataorele situatii: a) a expirat de cateva zile o autorizatie de constructie care avea ca termen doi ani si, pentru ca lucrarile au continuat, autoritalor locale sau persoanelor fizice le sunt deschise dosare penale, in conditiile in care se cunoaste ca termenul de aprobare a unei noi autorizatii dureaza, in cel mai bun caz, 30 de izle, dar in practica s-a demonstrat ca poate dura si cateva luni, ” sustin initiatorii, in expunerea de motive.

„In acelasi timp, se cunoaste faptul ca o autorizatie de construire se poate elibera doar dupa expirare, lucru care duce automat la sistarea unor lucrari de anvengura, in anumite cazuri fiind vorba despre lucrari ale autoritatilor publice locale, cu finantare europeana, ceea ce provoaca intarzieri pentru finalizarea lucrarilor”, mai spun ei.

Initiatorii fac referire si la cazuri prezentate in presa de „persoane care au strans bani pentru asfaltarea sau pietruirea unui drum care nu era prins in niciun proiect de asfaltare al autoritatilor locale si acestor cetateni, care nu doreau decat imbunatatirea conditiilor de trai, li s-au deschis dosare penale”.

Un alt aspect semnalat de initiatori este cel al „zecilor de constructii monument din intreaga tara” care se „prabusesc lunar, iar proprietarii nu pot face nici macar imbunatatiri la fatade”. Proprietarilor care au facut „reparatii de urgenta” li s-a intocmit dosar penal, spun acestia, sustinand ca au fost luni in care comisia de resort din cadrul Ministerului Culturii nu a functionat si nu a emis autorizatii.

Proiectul este la Senat si urmeaza sa intre in procedura legislativa. Camera Deputatilor este decizionala.

Iti place aktual24.ro? Urmareste fluxul de stiri aktual24.ro si pe Facebook

O noua experienta cu AK-24. Descarca aplicatia Aktual24 din App Store pentru iPhone si din Google Play pentru Android.

Urmareste-ne si pe:

Comentarii: