Plangere penala, Ciolacu a obtinut ilegal certificat de revolutionar: „Abuz in serviciu in forma continuata”

politica

Protestatarul Marian Morosanu a depus o plangere penala, pentru abuz in serviciu in forma continuata, la Parchetul General, in legatura cu modul in care Marcel Ciolacu a primit certificat de Luptator cu Rol Determinant la Revolutia din 1989. Plangerea il vizeaza pe fostul secretar de stat pentru Problemele Revolutionarilor, Laurentiu Coca (PSD).

Marian Morosanu arata cum a fost incalcata legea in cazul obtinerii de catre Ciolacu a certificatului de revolutionar. El subliniaza ca in orasul Buzau, pana la fuga dictatorului Ceausescu, nu au existat raniti, retinuti sau morti, prin urmare Ciolacu nu putea sa obtina certificat de revolutionar in conditiile legii.

„Pentru domnul Ciolacu Marcel Eugen se comite un grav abuz in serviciu in sensul ca acesta nu a fost pana la data de 22.12.2019 orele 12,10 in Palatul Comunal – singurul obiectiv de importanta deosebita din localitatea Buzau. In ceea ce priveste orasul Buzau, exista raspuns de la Sectia Parchetelor Militare ca in orasul Buzau nu au fost morti, raniti si/sau retinuti”, arata Morosanu.

In baza certificatului de revolutionar, Ciolacu a obtinut un hectar de teren pe raza comunei buzoiene Sapoca, pe care ulterior l-a vandut. La anului 2019, el a depus cerere pentru a obtine si titlul de „luptator cu rol determinant in victoria Revolutiei Romane”. Acesta vine la pachet cu o indemnizatie lunara de 2.000 de lei.

Iata textul plangerii penale, publicat de podul.ro:

„Subsemnatul Morosanu Tivilic-Marian, avand in vedere sesizarile subsemnatului catre Administratia Prezidentiala, sesizari ce aveau ca obiect admiterea in mod ilegal a cererilor admise privind acordarea certificatelor LRD de catre comisia art 9^2 din Legea nr.341/2004, prezidata de secretarul de stat dl Coca Laurentiu Florian, formulez prezenta

CERERE DE COMPLETARE

privind urmatoarele elemente:

– in opinia mea Coca Laurentiu Florian, presedinte al comisiei art 9^2, Balint Petrica si Lungu Daniela – in calitate de membrii ai comisiei care au dat vot DA, la deciziile nr.294/03.04.2019 si proces verbal nr. 18/Comisie /169/03.04.2019 ; nr.279/20.03.2019 si proces verbal nr. 18/Comisie/154/20.03.2019; nr.313/15.04.2019 si proces verbal nr. 18/Comisie/188/15.04.2019, nr.293/03.04.2019 si proces verbal nr. 18/Comisie/168/03.04.2019 cu privire la admiterea numitilor Ciolacu Ion Marcel, Mironov Alexandru, Dinu Corneliu Constantin, Ispas Mihail, au comis infractiunea de abuz in serviciu in forma continuata, ea fiind reprezentata de faptul ca prin cele 4(patru) decizii mai sus mentionate Coca Laurentiu Florian, Balint Petrica si Lungu Daniela admit cele patru cereri de acordare a certificatului Luptator cu Rol Determinant cu nerespectarea art.3 alin.1 pct.3 din Legea nr.341/2004 modificata prin O.U.G. nr.95/20174, respectiv:

– pentru domnul Mironov Alexandru se comite un grav abuz in serviciu deoarece i-a fost admisa cererea cu incalcarea flagranta a art.3 alin.5 din Legea nr.341/2004 modificata prin O.U.G. nr.95/2014 :”(5) De prevederile prezentei Legi nu beneficiaza Luptatorii cu Rol Determinant si Luptatorii Remarcati prin Fapte Deosebite care in decembrie 1989 au actionat ca angajati, in exercitarea sarcinilor de serviciu. ”.

In acest caz nu a fost indeplinita conditia negativa ca in perioada 14-22 decembrie 1989 orele 12,10 –ora fugii dicatorului, domnul Mironov Alexandru nu a actionat ca angajat. Dupa cum rezulta din procesul verbal nr. 154/20.03.2019, acesta se afla in calitate de angajat la sediul Radiodifuziunii romane. Dupa cum rezulta, atat din declaratiile martorilor cat si din actele din dosarul de preschimbare, domnul Mironov Alexandru nu se afla in concediu de odihna sau in concediu medical, pentru a fi incidenta conditia negativa. Urmarile admiterii acestei cereri de emitere certificat Luptator cu Rol Determinant sunt deosebit de grave deoarece abuzul in serviciu a fost comis si de catre domnul Cristian George Seffer, presedintele Comisiei Parlamentare a Revolutionarilor din Decembrie 1989 care a semnat alaturi de domnul Coca Laurentiu Florian propunerea de acordare a decretului.

Prin emiterea Decretului nr.1053/10.12.2019 a fost acordat titlul de Luptator cu Rol Determinant, iar in urma acestui decret va fi tiparit certificatul de Luptator cu Rol Determinant in baza caruia se va produce un prejudiciu cert la bugetul de stat in cuantum de 2020 lei/luna, incepand cu data de 01.01.2015.

– Pentru domnul Dinu Corneliu Constantin se comite un grav abuz in serviciu in sensul ca acesta nu a ocupat si aparat nici una dintre cele 3(trei) obiective stabilite de catre legiuitor: cladirea Televiziunii Romane ,cladirea Radiodifuziunii Romane si sediul Comitetului Central al P.C.R., in perioada 14-22 decembrie 1989 orele 12,10 –ora fugii dicatorului. Din actele din dosarul de preschimbare si din declaratiile martorilor filele nr.16, 20, 21, nu rezulta ca domnul Dinu Corneliu Constantin a ocupat vreunul dintre obiectivele mentionate mai sus.

Prin emiterea Decretului nr.1053/10.12.2019 a fost acordat titlul de Luptator cu Rol Determinant, iar in urma acestui decret va fi tiparit certificatul de Luptator cu Rol Determinant in baza caruia se va produce un prejudiciu cert la bugetul de stat in cuantum de 2020 lei/luna, incepand cu data de 01.01.2015.

– Pentru domnul Ciolacu Marcel Eugen se comite un grav abuz in serviciu in sensul ca acesta nu a fost pana la data de 22.12.2019 orele 12,10 in Palatul Comunal – singurul obiectiv de importanta deosebita din localitatea Buzau. In ceea ce priveste orasul Buzau, exista raspuns de la Sectia Parchetelor Militare ca in orasul Buzau nu au fost morti, raniti si/sau retinuti.

Va rog respectuos ca, la efectuarea actelor de cercetare penala sa verificati daca exista infractiunea de abuz in serviciu savarsita de catre domnul Coca Laurentiu Florian, Balint Petrica , Lungu Daniela, Francu Aurelia, Gadina Mihai si Dascalu Dana Sorina care au calitatea de membrii in comisia art.9^2 Legea nr.341/2004, urmare a faptului ca au admis cereri de acordare a calitatii de Luptator cu Rol Determinant pentru domnul Constantin Marian din Constanta, in conditiile in care acesta nu a depus cerere administrative in termenul legal prevazut de O.U.G. nr.95/2014, avand doua hotarari judecatoresti definitive de respingere a repunerii in termen. In dovedirea acestui fapt va rog sa solicitati de la Secretariatul de Stat pentru Recunoasterea Meritelor Luptatorilor Impotriva Regimului Comunist Instaurat in Romania in perioada 1945-1989 ”Registrul de inregistrare a cererilor Luptator cu Rol Determinant ” atat in format electronic cat si in format letric, pentru toate cererile inregistrate incepand cu anul 2019, respective dupa numarul 6547; ”Registrul de inregistrare a deciziilor comisiei ” si ”Registrul de inregistrare a proceselor verbale”.

Un alt element pe care va rog sa-l verificati este modalitatea semnarii deciziilor si a proceselor verbale, in sensul ca pe unele dintre aceste acte presedintele comisiei art.9^2 Legea nr.341/2004, Coca Laurentiu Florian folosea o semnatura prin stampila, aceasta fiind aplicata de catre ceilalti membrii ai comisiei uneori, iar Balint Petrica Dorin , membru al comisiei art.9^2 Legea nr.341/2004 are multe procese verbale si decizii pe care semnatura acestuia este imitata de catre doamna Lungu Daniela, exemplul concludent fiind Decizia nr.231/08.03.2019 si Procesul verbal nr. 18/Comisie/106/08.03.2019.

Un alt aspect pe care va rog sa-l verificati este acela ca printre persoanele pentru care au fost publicate Decretele nr.1052 si nr.1053/10.12.2019 sunt personae care se aflau in exercitarea sarcinilor de serviciu: cadre M.A.I. si M.A.P.N., soldati in termen, parasutisti, piloti, astfel ca fosta comisie art.9^2 Legea nr.341/2004condusa de catre domnul Sanda Adrian, constatand ca sunt incidente dispozitiile art.3 alin.5 din Legea nr.341/2004 modificata prin O.U.G. nr.95/2014, respective exercitarea sarcinilor de serviciu, iar Comisia Parlamentara a Revolutionarilor din Decembrie 1989 , ascunzandu-se in spatele comunicarii si al votului politic (nu exista cadru legal pentru asa ceva), au admis contestatiile comitand un real abuz in serviciu si a condus la un alt abuz in serviciu de catre Coca Laurentiu Florian , Balint Petrica, Lungu Daniela, Francu Aurelia si Gadina Mihai , care sub masca reanalizarii de fapt au validat abuzul Comisiei Parlamentare a Revolutionarilor din Decembrie 1989, admitand aceste contestatii si trimitandu-le la decret.

Un alt factor in probarea infractiunii de abuz in serviciu comis de catre Coca Laurentiu Florian, Balint Petrica, Lungu Daniela, Francu Aurelia si Gadina Mihai, este acela ca solutionarea cererilor se facea pe baza exclusiva a verificarii dosarelor administrative formate in baza Legii nr.341/2004 iar membrii comisiei, Coca Laurentiu Florian , Balint Petrica, Lungu Daniela, Francu Aurelia si Gadina Mihai nu fac dovada prin semnaturi in ”Registrul de intrare-iesire Arhiva” gestinat de catre domnul Romcescu Ionut, cum ca ar fi cerut cele 500 (cinci) sute de dosare de la Arhiva institutiei, in vederea studierii, deliberarii si exprimarii votului, ,motiv pentru care nu a mai afisat procesele verbale pe site-ul institutiei, deoarece in procesele verbale nu puteau face dovada studierii acestor dosare.

Mentionez ca domnul Coca Laurentiu Florian a fost in perioada anilor 2008-2016, secretar general si apoi, vicepresedinte al Comisiei Parlamentare a Revolutionarilor din Decembrie 1989 si a admis toate contestatiile pe care apoi le-a admis ca presedinte al comisiei art.9^2 Legea nr.341/2004.

In dovedirea faptei de abuz in serviciu : comisia art.9^2 Legea nr.341/2004 a admis foarte multe persoane care sunt in Decretul nr.1052 si 1053/10.12.2019 care au luptat in orasele Brasov, Craiova, Constanta, Resita, Bacau, Arad, deciziile introducerii acestor orase facand obiectul Dosarului penal nr.133/P/2017 aflat pe rol la Curtea de Apel Bucuresti, iar despre aceste dosare toti membrii comisiei art.9^2 Legea nr.341/2004 , aveau cunostinta, inclusiv membrii Comisiei Parlamentare a Revolutionarilor din Decembrie 1989.

In probarea celor de mai sus, daca considerati a fi o proba utila, puteti solicita audierea pe situatia de fapt a urmatoarelor persoane: Piceava Athena-Sef Serviciu Administrativ Contencios si fosta membra a comisiei art.9^2 pe deciziile 2, 3 cat si pe cele ale domnului Ciolacu Marcel Eugen, Ispas Mihai, Dinu Corneliu Constantin si Mironov Alexandru; Leulescu Irina- fosta membra a comisiei art.9^2; Maranda Octavian- fost secretar al comisiei art.9^2.

Atasez in probatiune copii ale adreselor Parchetelor Militare precum si copii ale deciziilor nr.294/03.04.2019 si proces verbal nr. 18/Comisie /169/03.04.2019; nr.279/20.03.2019 si proces verbal nr. 18/Comisie/154/20.03.2019; nr.313/15.04.2019 si proces verbal nr. 18/Comisie/188/15.04.2019, nr.293/03.04.2019 si proces verbal nr. 18/Comisie/168/03.04.2019”.

Mai mult despre: ,

Comentarii: