Principalele modificari la codurile penale care au fost respinse de CCR. Bucuria infractorilor nu a durat mult

news

Curtea Constitutionala a decis, vineri, ca peste 60 din cele aproximativ 100 de modificari aduse de majoritatea PSD-ALDE-UDMR Codului de procedura penala sunt neconstitutionale.

Acestea sunt principalele modificari care au fost declarate neconstitutionale:

Actiunea penala se pune in miscare si se exercita cand exista probe din care rezulta indicii temeinice ca o persoana a savarsit o infractiune si nu exista cazuri care impiedica punerea in miscare sau exercitarea acesteia.”

Dispozitiile instantei penale cu privire la latura civila sunt opozabile doar partilor din procesul penal in care s-a pronuntat hotararea.”

Judecatorul care a participat la solutionarea plangerii impotriva solutiilor de neurmarire sau netrimitere in judecata sau care a solutionat cererea de confirmare a renuntarii la urmarire penala ori cererea de confiscare sau de desfiintare a unui inscris nu poate participa, in aceeasi cauza, la judecata in fond sau in caile de atac.”
Persoana cu privire la care, din probele sau indiciile temeinice existente in cauza, rezulta ca a savarsit o fapta prevazuta de legea penala se numeste suspect.”

Avocatul suspectului sau inculpatului poate solicita sa fie incunostintat de data si ora efectuarii actului de urmarire penala ori a audierii realizate de judecatorul de drepturi si libertati. Incunostintarea se face prin notificare telefonica, fax, e-mail sau prin alte asemenea mijloace. Suspectul sau inculpatul poate participa la efectuarea oricarui act de urmarire penala sau la orice audiere, la solicitarea acestuia. In cazul in care martorii sau subiectii procesuali considera ca au motive de temere in legatura cu aceste imprejurari pot solicita, potrivit legii, procurorului sau judecatorului statut de persoana amenintata sau protejata, dupa caz, atat in faza de urmarire penala cat si de judecata.

In vederea pregatirii apararii, avocatul inculpatului are dreptul de a lua cunostinta de intreg materialul dosarului de urmarire penala in procedurile desfasurate in fata judecatorului de drepturi si libertati privind masurile privative sau restrictive de drepturi, la care avocatul participa. Judecarea cererilor privind masurile preventive nu poate incepe pana la momentul la care avocatului nu i se asigura timpul necesar pregatirii apararii si numai dupa ce judecatorul se asigura ca acesta a avut suficient timp pentru parcurgerea intregului material al dosarului de urmarire penala, dar nu mai putin de 4 ore. Incalcarea acestui drept atrage nulitatea absoluta a incheierii de dispunere a masurii preventive.”

Pentru a putea servi la pronuntarea unei solutii de trimitere in judecata, de renuntare la aplicarea pedepsei sau de amanare a aplicarii pedepsei, mijloacele de proba prevazute la alin. (2) lit. f) trebuie sa poata fi verificate din punct de vedere al legalitatii obtinerii lor si expertizate, in vederea stabilirii realitatii ori veridicitatii acestora.”

Probele obtinute in mod nelegal nu pot fi folosite in procesul penal, fiind lovite de nulitate absoluta

In luarea deciziei asupra existentei infractiunii si a vinovatiei inculpatului instanta hotaraste motivat, cu trimitere la toate probele evaluate. Condamnarea se dispune doar atunci cand instanta are convingerea ca acuzatia a fost dovedita dincolo de orice indoiala

Condamnarea, renuntarea la aplicarea pedepsei sau amanarea aplicarii pedepsei nu pot fi dispuse pentru alte fapte decat cele pentru care s-a dispus trimiterea in judecata. Nu se poate dispune extinderea procesului penal in faza de judecata pentru alte fapte sau circumstante decat cele pentru care s-a dispus trimiterea in judecata. Schimbarea incadrarii juridice poate fi dispusa numai in cazul in care situatia de fapt poate primi o alta incadrare juridica decat cea retinuta in actul de trimitere in judecata.

Declaratiile suspectului sau inculpatului se consemneaza in scris, intocmai si literal. In declaratie se consemneaza intrebarile adresate pe parcursul ascultarii si raspunsurile la acestea, mentionandu-se cine le-a formulat, si se mentioneaza de fiecare data ora inceperii si ora incheierii ascultarii. Intrebarile respinse se consemneaza, dupa caz, intr-un proces-verbal sau in incheierea de sedinta, mentionandu-se cine a formulat intrebarea si motivele respingerii.

Declaratiile suspectului sau inculpatului vor fi inregistrate, la cerere, cu mijloace tehnice audio si puse integral la dispozitia apararii.

In cursul urmaririi penale, audierea suspectului sau inculpatului de catre procuror se inregistreaza cu mijloace tehnice audio sau audio-video.

Martorul poate refuza sa depuna marturie cu privire la acele fapte sau imprejurari care ar putea atrage raspunderea sa pentru savarsirea unei fapte penale

Cererea formulata de procuror trebuie sa cuprinda: indicarea masurilor de supraveghere tehnica care se solicita a fi dispuse, numele sau alte date de identificare a persoanei impotriva careia se dispune masura, daca 17 sunt cunoscute, indicarea probelor ori a datelor din care rezulta savarsirea unei infractiuni pentru care se poate dispune masura, indicarea faptei si a incadrarii juridice, iar, in cazul masurii supravegherii video, audio sau prin fotografiere, daca se solicita si incuviintarea ca organele de urmarire penala sa patrunda in spatii private indicate pentru a activa sau a dezactiva mijloacele tehnice ce urmeaza a fi folosite pentru executarea masurii supravegherii tehnice, motivarea caracterului proportional si subsidiar al masurii. Procurorul trebuie sa inainteze dosarul judecatorului de drepturi si libertati.

Mai mult despre: ,


loading...

Comentarii: