Suceava, inchisa. Ordonanta militara 6, integral. Ce inseamna Suceava in carantina

news

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, luni seara, emiterea Ordonantei Militare nr. 6 prin care s-a decis carantinarea municipiului Suceava si a unei zone limitrofe, formate din opt comune, dar si stabilirea unei zone de protectie asupra unor unitati administrativ-teritoriale din judetul Suceava.

ORDONANTA MILITARA nr. 6 din 30.03.2020 privind instituirea masurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofa, precum si a unei zone de protectie asupra unor unitati administrativ-teritoriale din judetul Suceava

Art.1 – Se instituie pe perioada starii de urgenta, masura de carantinare in municipiul Suceava si in zona limitrofa formata din urmatoarele opt comune: Adancata, Salcea, Ipotesti, Bosanci, Moara, Scheia, Patrauti si Mitocu Dragomirnei.

Art.2 – Se instituie pe perioada starii de urgenta o zona de protectie, ca perimetru de siguranta in jurul localitatilor carantinate, formata din toate celelalte unitati teritoriale administrative din judetul Suceava.

Art.3 – In zona carantinata prevazuta la art.1 este permisa intrarea, respectiv iesirea pentru:
a) transportul de marfa, indiferent de natura acestuia, a materiilor prime si resurselor necesare desfasurarii activitatilor economice in zona carantinata, precum si a aprovizionarii populatiei;
b) persoanele care nu locuiesc in zona carantinata dar care desfasoara activitati economice sau in domeniul apararii, ordinii publice, securitatii nationale, sanitar, situatiilor de urgenta, administratiei publice locale, asistentei si protectiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publica, energetic, agriculturii alimentatiei publice, alimentarii cu apa, comunicatiilor si transporturilor.

Art.4 – Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, precum si operatorii economici din domeniul transportului feroviar de persoane, nu vor comercializa bilete/abonamente sau alte titluri de calatorie pentru transportul calatorilor in zona carantinata decat daca sunt respectate dispozitiile art. 3.

Art.5 – Toate restrictiile stabilite prin ordonante militare precedente se aplica in mod corespunzator in localitatile carantinate si in zona de protectie.

Art.6 – Se imputerniceste Centrul Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei Suceava (CJCCI) pentru a stabili completari si derogari in ceea ce priveste dispozitiile prevazute la art. 3.

Art.7 – (1) In zona de protectie, organele cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale vor stabili masuri specifice de prevenire si limitare a intrarii, respectiv a iesirii persoanelor in/din zona de carantinare prevazuta la art. 1.
(2) In zona de protectie este interzisa deplasarea intre localitatile din zona a persoanelor ce apartin altor categorii socio-profesionale.
(3) Autoritatile administratiei publice locale si judetene vor aduce la cunostinta persoanelor din zona de protectie obligatiile ce le revin referitoare la deplasarea si accesul in/din zona carantinata.
(4) Aplicarea masurilor de verificare, control si acces in/dinspre zona carantinata se realizeaza de catre personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne in colaborare cu cele ale Ministerului Apararii Nationale.

Art.8 – Accesul pe aeroportul international „Stefan cel Mare” Suceava este permis doar pentru zboruri efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfa si
corespondenta, umanitare sau care asigura servicii medicale de urgenta, precum si aterizarilor tehnice necomerciale.

Art.9 – Consiliul Judetean Suceava impreuna cu primarii si consiliile locale din unitatile administrativ-teritoriale situate in zona de carantinare si zona de protectie
vor lua masuri de a asigura functionarea serviciile de protectie si asistenta sociala, functionarea corespunzatoare a serviciilor de utilitati publice, precum si aprovizionarea cu alimente de baza pentru persoanele fara sustinatori sau alta forma de ajutor si care nu se pot deplasa de la locuinta/gospodarie.

Art.10 – Este strict interzis accesul intre localitati prin alte zone si cai de acces decat cele deschise circulatie publice de pe drumurile europene, nationale, judetene si comunale.

Art.11 – (1) Sunt abilitate sa asigure aplicarea si respectarea prevederilor prezentei ordonante militare:
a) Politia Romana, Jandarmeria Romana si politia locala, pentru masurile prevazute la art.3;
b) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, pentru masurile prevazute la art.4 si 8.
(2) Nerespectarea masurilor prevazute la art.3, 4 si 8 atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, in conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Personalul institutiilor prevazute la alin.(1) este imputernicit sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni, in conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.12 – (1) Prezenta ordonanta militara se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel putin 2 zile de la data publicarii, despre continutul prezentei ordonante militare.

Urmareste-ne si pe:

Comentarii: