Cum sa OMORI o idee frumoasa

news

Pro­ba­bil ca ati au­zit de Erwin Albu, fer­mi­e­rul din Co­d­lea care cul­tiva le­gume in cur­tea pro­prie – nu foarte mare – si le lasa la poarta sa le ia cine o vrea si sa pla­teasca atat cat con­si­dera ca me­rita, pu­nand ba­nii in cu­tia pos­tala.

Ceea ce m-a im­pre­sio­nat este in­cre­de­rea pe care a avut-o in se­me­nii sai, intr-o so­ci­e­tate care de­mon­streaza la fi­e­care pas ca nu are va­lori mo­rale so­lide. Poate ca asa ar pu­tea fi re­cla­dite, ma­car in parte, prin vi­sa­tori ca Erwin care con­stru­iesc prin ges­tu­rile lor in­sule de nor­ma­li­tate ce ar pu­tea de­veni can­dva continente.

Citeste si: Cat de CINSTITI sunt romanii? Un experiment inedit la Codlea

Po­ves­tea, spusa de mai multe ori de di­verse ziare si te­le­vi­ziuni, are si o con­ti­nu­are. Una in care apare zmeul cel rau al ad­mi­nis­tra­tiei lo­cale. O oa­re­care Po­pescu Co­rina, sefa la ser­vi­ciul de Achi­zi­tii Pa­tri­mo­niu (ce dracu’ o fi si asta!?!) al pri­ma­riei Co­d­lea, sem­neaza si-i tri­mite o adresa ofi­ci­ala lui Erwin, im­pre­una cu un oa­re­care con­si­lier Ge­orge Iaru, ca sa-i spuna ca n-are cer­ti­fi­cat de pro­du­ca­tor si sa faca bine sa-l ob­tina, pre­cum si ca tre­buie sa pla­teasca o taxa de ocu­pare a spa­ti­u­lui pu­blic pen­tru ca a pus la poarta ca­teva cu­tii cu le­gume si fructe.

Citeste si: „Autoservirea pentru oameni cinstiti”, sabotata de Primarie. Vrea sa dea amenzi

Pri­mul im­puls pe care il am ar fi sa ma duc la ma­dam Po­pescu, s-o iau de ciuf si s-o plimb prin Co­d­lea, intreband-o la fi­e­care ma­sina par­cata pe strada daca res­pec­ti­vii au platit taxa de ocu­pare a spa­ti­u­lui pu­blic. Tre­buie sa fii nitel cre­tin ca atunci cand auzi de o ast­fel de ini­tia­tiva pre­cum cea a lui Erwin Albu si sa te gan­desti mai in­tai ca ai pu­tea sa-l ta­xezi. Tre­buie sa fii o imensa vaca (sau bou, dupa caz) sa nu pri­cepi ca ges­tul re­pre­zinta pen­tru co­mu­ni­tate un semn de nor­ma­li­tate a re­la­ti­i­lor din­tre oa­meni care ar tre­bui spri­ji­nit, la­u­dat, pro­mo­vat. Tre­buie sa fii re­dus min­tal sa nu re­a­li­zezi ca, dupa ce a ob­ti­nut atata me­di­a­ti­zare si apre­ci­ere pu­blica, ideea tre­buie pre­lu­ata de pri­ma­rie si ca­u­tate mo­da­li­ta­tile de a o spri­jini si ex­tinde, caci alt­fel iti vei atrage opro­biul general.

Si asta e pro­blema cu unii din­tre oa­me­nii as­tia care lu­creaza in ad­mi­nis­tra­tii: nu pot ju­deca de­cat fie in ter­meni de spagi si ne­po­tisme, fie in ter­me­nii unor re­gu­la­mente schi­oape si strambe pe care le aplica in li­tera lor. Nu pri­cep ca ros­tul lor e sa ini­tieze sau sa spri­jine sau ma­car sa nu im­pie­dice con­stru­i­rea unor co­mu­ni­tati pu­ter­nice, ba­zate pe res­pect, pe cin­ste si in­cre­dere. Ei cred ca ro­lul lor e sa aplice niste caca­turi de or­dine si cir­cu­lare emise de niste tam­piti mai mari ca ei, in­di­fe­rent daca au sens sau nu. Pen­tru ca ei nu lu­creaza pen­tru oa­meni, ci pen­tru se­fii lor din pri­ma­rii si mi­nis­tere. Nu pen­tru ca ar res­pecta ie­rar­hi­ile, ci pen­tru ca se­fii au pu­te­rea dis­cre­tio­nara de a-i da afara. Si ast­fel ar pierde ser­vi­ciul de func­tio­nar pu­blic, des­pre care – pa­ra­do­xal – se plang ori­cui vrea sa-i as­culte ca e stre­sant si prost platit.

Si de aia cred ca po­pes­cu­co­ri­nele si ia­ru­ge­or­geii din ad­mi­nis­tra­ti­ile pu­blice si lo­cale sunt ire­cu­pe­ra­bili pen­tru so­ci­e­tate si ar tre­bui tri­misi acasa. De­fi­ni­tiv. Sau ma­car pana cand vin cu ca­pul ple­cat si isi cer pu­blic scuze ca s-au com­por­tat ca niste imbecili.

sursa: sorin.sfirlogea.com

Iti place aktual24.ro? Urmareste fluxul de stiri aktual24.ro si pe Facebook

Mai mult despre: ,

Comentarii: